[B]KỆ RAU QUẢ, KỆ TRƯNG BÀY HÀNG HÓA[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi%2Fke-de-hang-sieu-thi.html"][B]Trưng bày sản phẩm[/B][/URL][B]*sẽ tạo nên ấn tượng khi khách hàng đến với* siêu thị hay cửa hàng của bạn. Nhưng để có những*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi%2Fke-de-hang-sieu-thi.html"][B]kệ trưng bày hàng hóa và kệ trưng bày rau quả[/B][/URL][B]*đẹp mắt trong một diện tích phù hợp. Hãy liên hệ với chúng tôi*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fhome%2F"][B]Công ty TNHH Toàn An Mart[/B][/URL][B]*– một địa chỉ chuyên cung cấp các*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi%2Fke-de-hang-sieu-thi.html"][B]loại kệ trưng bày hàng hóa[/B][/URL][B], kệ rau quả, Chúng tôi *sẽ tư vấn và thiết kế phù hợp nhất cho siêu thị và cửa hàng của bạn.
*[IMG]http://biz.1ty.vn/datafiles/16-03-2013/2b9e0b0ed2eba0e2230bae41ccae5df3_ke_rau_320.jpg[/IMG][/B]

[LIST][*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi.html"][B]Kệ rau quả[/B][/URL][*][B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi%2Fke-de-hang-sieu-thi.html"]Kệ hàng hóa[/URL][/B][/LIST]
[IMG]http://biz.1ty.vn/datafiles/23-03-2013/3834c297184b88658b3a4eb9a84b24bd_ke-trai-cay320_(1).jpg[/IMG]
[B]Ngoài ra*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fhome%2F"][B]Toàn An Mart[/B][/URL][B]*còn cung cấp[/B]

[LIST][*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fban-thu-ngan.html"][B]Bàn thu ngân[/B][/URL][B]*do công ty thiết kế và sản xuất[/B][*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi.html"][B]Thiết bị siêu thị[/B][/URL][B]: Xe đẩy hàng siêu thị - giỏ nhựa, tủ gởi đồ siêu thị….[/B][*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-quan-ly-ban-hang.html"][B]Thiết bị quản lý bán hàng[/B][/URL][B]: Máy in hóa đơn, máy đọc mã vạch, máy in mã vạch[/B][*][B]Thanh chắn inox[/B][/LIST]
[B]Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin liên hệ:[/B]
[B]DĐ: 0918.733.618 - Gặp Mai[/B]
[B]Yahoo: domaivn[/B]
[B]Email:*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Amaimaidovn%40gmail.com"][B]maimaidovn@gmail.com[/B][/URL]
[B]Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3. TP Hồ Chí Minh.[/B]
[B]Website:[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.chothietbivn.com%2F"][B][url]http://www.chothietbivn.com[/url][/B][/URL]
[B]hoặc*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.conganninh.com%2F"][B][url]http://www.conganninh.com[/url][/B][/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]