Cần bán *[B]máy photo toshiba 452[/B] mới 95%.Máy đang chạy còn tốt do không có nhu cầu sử dụng* nữa. [B]Vui lòng liên hệ: Mr Chương* 0906 87 44 88.[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]