Liên hệ: 0943223555 - giao dich tại hà nội và thái nguyên
click đấy để lấy list số: http://ssc.vn/showthread.php?t=10084377