0964.070.666 =2t2
0964.061.666 =1t7
0964.062.666 =1t7
0964.072.666 =1t7
0964.057.666 =1t7


cả lô giá cực tốt -cal: 0989404111

tất cả là sim mới nk mãi mãi nhé.

lh : 0989 404 111