Quy tắc của bảng xếp hạng trong game Truy Kích


Các quy tắc của BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng trong game hiển thị nhiều chỉ số của nhân vật, Bảng xếp hạng góp phần tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong Truy Kích. Bảng xếp hạng bao gồm các chỉ số chi tiết như sau


Đối với cá nhân:


- EXP: Tổng số EXP của nhân vật đạt được , hiển thị tăng giảm so với người chơi khác


- Số kill : Tổng số kill của người chơi


- Số head shot: Tổng số head shot của người chơi


- Số GP: Tổng số GP của người chơi


Đối với Clan : Tổng số điểm của clan đó, số người trong clan


Đối với đấu Rank: Hiển thị 128 người đạt danh hiệu rank kim cương và có số điểm cao nhất xếp từ trên xuống


1. Xếp hạng ngày


• Nhân vật có cấp độ lớn hơn level 15


• Phải hoàn thành 10 trận đấu trở lên thể loại bất kỳ ở khu “Đấu Tự Do”


• Số Kill và Headshot ở trong chế độ Zombie và Quyết đấu tử thần sẽ không được tính vào bảng xếp hạng.


• Bảng xếp hạng ngày được cập nhật dữ liệu lúc 1h sáng hàng ngày.
2. Xếp hạng tuần:


• Phải hoàn thành 25 trận đấu trở lên trong 1 tuần thể loại bất kỳ ở khu “Đấu Tự Do”.


• Bảng xếp hạng tuần được cập nhật dữ liệu vào lúc 3h sáng thứ 2 hàng tuần.
3. Xếp hạng tháng:


• Phải hoàn thành 25 trận đấu trở lên trong 1 tháng thể loại bất kỳ ở khu “Đấu Tự Do”.


• Bảng xếp hạng tháng được cập nhật dữ liệu vào lúc 3h sáng mùng 1 hàng tháng.
4. Xếp hạng tổng:


• Phải hoàn thành 25 trận đấu trở lên thể loại bất kỳ ở khu “Đấu Tự Do”.


• Bảng xếp hạng tổng được cập nhật dữ liệu vào lúc 3h sáng hàng ngày
Chúc các bạn đua TOP vui vẻ!


Thân ái,


Thay mặt BQT Truy Kích