Lớp học kế toán thuế hàng đầu hiện nay
Tham khảo chương trình đào tạo kế toán thuế
Phần 1 : Lý thuyết về thuế dựa trên chứng từ thực tế
- Tổng quan về thuế và kế toán thuế.
- Cập nhật những thông tư nghị định mới nhất về luật thuế
- Hệ thống các loại thuế, phí và lệ phí chủ yếu.
- Hệ thống kế toán các loại thuế và lệ phí khác như :
+ Kế toán thuế xuất, nhập khẩu.
+ Kế toán thuế tài nguyên.+ Kế toán thuế nhà đất, tiền thuê đất.
+ Kế toán thuế với người có thu nhập cao.
+ Kế toán các loại thuế chủ yếu, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ…
+ Kế toán thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp)
+ Kế toán thuế GTGT đầu ra.
+ Kế toán thuế GTGT đầu vào.
+ Quyết toán thuế GTGT.
+ Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt
+ Kế toán thuế Thu nhập cá nhân
+ Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
Phần 2 : Thực hành trên phần mềm HTKK thuế mới nhất
+ Thực hành Tải về , Cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK thuế mới nhất
+ Thực hành Làm thủ tục khai báo thuế ban đầu của doanh nghiệp mới thành lập
+ Thực hành Mua hóa đơn GTGT và các loại hóa đơn liên quan
+ Thực hành Ghi hóa đơn, chứng từ
+ Thực hành Lưu hóa đơn, chứng từ
+ Thực hành Thuế xuất nhập khẩu và cách tính thuế XN khẩu tại Việt Nam
+ Thực hành Lập báo cáo thuế ( Thuế GTGT, TNCN) hàng tháng
+ Thực hành Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng háng
+ Thực hành Lập, quyết toán thuế (TNCN, TNDN) năm
+ Thực hành Thủ tục xin hoàn thuế, miễn, giảm thuế
+ Thực hành Khai báo thuế với cơ quan thuế.
+ Hướng dẫn Hạn chế một số lỗi sai khi làm BC Thuế, các cách sửa chữa , điều chỉnh, in báo cáo thuế
Tham khảo thêm: Học kế toán tổng hợp
- Học lên sổ sách:
+ Dạy cách định khoản đúng, mở sổ sách, thiết lập và lưu giữ chứng từ.
+ Nhập chứng từ “sống” vào sổ, xử lý số liệu theo nguyên tắc hoạc toán phù hợp, cân đối doanh thu, chi phí và kết chuyển lợi nhuận trong kỳ.( làm kế toán Trên Excel và các phần mềm kế toán như Fast, Misa…)
+ Lập các sổ cái cho các loại tài khoản.
+ Lập sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, phải trả, chi tiết nhập – xuất – tồn kho vật tư hàng hóa…
+ Lập các bảng biểu đính kèm như bảng trích khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng tính lương và bảo hiểm.
- Học thực hành Kế Toán Thuế
+ Dạy cách tiếp nhận hồ sơ công ty.
+ Đặt in hóa đơn GTGT, cách viết hóa đơn GTGT.
+ Tìm hiểu về các loại thuế, thực hành kê khai thuế Môn bài, phân biệt chi phí hợp lý, hợp lệ - Cách tối ưu hóa chi phí thuế phải nộp cho doanh nghiệp.
+ Thực hành kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý trên phần mềm HTKK mới nhất của Tổng cục thuế. Kê khai điều chỉnh khi có sai sót.
+ Lập báo thuế TNCN: tháng, quý, năm.
+ Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN tạm tính quý, quyết toán thuế TNDN năm.
- Lập BCTC cuối năm, đọc và phân tích BCTC.
* Phương pháp học kế toán thuế - tổng hợp
- Dạy theo đúng quy trình chuẩn và trình độ của từng đối tượng:
+ Chưa biết về kế toán: sẽ được lý thuyết từ những thứ cơ bản nhất về kế toán sau đó mới dạy đến phần kỹ năng, nghiệp vụ.
+ Đã quên: được bổ sung lý thuyết định khoản hoạch toán.
+ Đã biết về lý thuyết: học thẳng vào thực hành và kỹ năng chuyên sâu.
- Khóa học kế toán thuế tổng hợp được dạy trên chứng từ thực tế của các lạo hình doanh nghiệp: thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, xây lắp…thực hành mỗi người một máy.
Thời gian học :
-Đã biết về kế toán: 25 – 30 buổi
-Chưa biết về kế toán hoặc đã quên gần hết: 35 – 40 buổi
-Học theo ca: tùy chọn: sáng 8h30 – 11h, chiều 2h – 4h30, tối 6h- 8h30
Công ty kế toán An Nguyên
Mọi chi tiết liên hệ : Mr Ba : 0974.103.542
CS1 : P1003 - Tòa A – 173 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy
CS2 : Tầng 2 – 335 Trường Chinh – Thanh Xuân