Chuyên điện thoại cố định tứ quý,ngũ quý,lục quý*
Hiện tại đang có những số đang có:
043.852.8888 giá 35 triệu
043.835.8888 gia 35 triệu
043.289.8888 giá 35 triệu
043.68.55555 giá 45 triệu
043.68.55555 giá 45 triệu
gphone: 043.9986888 (lắp vào di động,sử dụng toàn quốc).giá 7 triệu
Chuyển dịch giữ nguyên số toàn thành phố hà nội
Số tứ quý,ngũ quý,lục quý có thể chọn số theo yêu cầu..........call
liên hệ:0942305885 * 24/24h
*
*
*