Xả hàng! VIETTEL Tomato tài khoản có sẵn 100k rồi nhé mọi người xem ủng hộ nhé....cám ơn: Gía 250k / 1 số: 0973.29.8867 - 09744.20.3.92 -0985.602.591 - 0983.92.90.85 - 0978.547.994 - 0974.07.34.90 - 0976.94.16.95 - 0978.53.71.93 - 0976.93.50.94 - 0978.532.890 - 0989.62.98.05 - 0983.90.24.93 - 0976.90.13.94 - 0974.06.94.97 - 0973.296.793 - 0985.27.45.97 - 0989.630.497 - 0976.91.84.95 - 0976.28.5670 - 0974.05.3.192 - 0976.93.74.95. LIÊN HỆ:Quyền Linh - 0983.500.833 - 0905.07.9998