Công ty TNHH Thiết Bị Mỹ Thành : ĐT : 01678586686 / 0993062588
Test Thử HIV - Elyza, HBsag, HCV
Monolisa HBsAg ULTRA
Xuất xứ: Bio - Rad (France)
Quy cách Hộp/96test và Hộp/480Test.

[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/23/1038746/201303121201_monolia.jpg[/IMG]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]