Nhà hàng ở Hà nội cần tuyển Quản lý nhà hàngI/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:
Chức danh: Quản lý nhà hàng
Thời gian làm việc: 10tiếng /ngày
Bộ phận: Nhà hàng
Ca: Trung chuyên
Quản lý trực tiếp: Giám đốc công ty
Ngày nghỉ: 02ngày /tháng

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
1. Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng
- Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho nhà hàng
- Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh….cho nhà hàng.
- Đề xuất tuyển dụng các chức danh cho các bộ phận trong nhà hàng.
- Tổ chức thực hiện theo các quy trình, giám sát nhân viên thực hiện theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ đã ban hành.
- Tổ chức đánh giá kết quả tuyển dụng đào tạo và thử việc.
- Lên lịch công việc cho nhân viên hàng tuần và điều chỉnh phát sinh.
- Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.
2. Quản lý tài chính
- Kiểm tra ,giám sát việc thực hiện hợp đồng với nhà cung cấp theo thẩm quyền được phân công trên tinh thần chào giá cạnh tranh và chất lượng tốt nhất.
- Nhận báo cáo thu chi hàng ngày từ các bộ phận và tổ chức theo dõi giám sát các báo cáo đó.
- Trực tiếp ký ưu đãi theo chế độ của công ty và theo dõi việc huỷ hoá đơn bán hàng hàng ngày
3. Quản lý hàng hoá, tài sản:
- Trực tiếp ký duyệt mua thực phẩm hàng ngày liên quan đến bộ phận trực thuộc.
- Trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho.
- Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho ban giám đốc số lượng hư hỏng, mất mát.
- Trực tiếp xử lý các loại món ăn bị hư hỏng.
- Ký các phiều điều chuyển tài sản, thực phẩm, món ăn.
4. Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách
- Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách.
- Tổ chức việc theo dõi đánh giá sự thoả mãn của khách theo quy trình công ty.
- Báo cáo ban giám đốc quản lý kết quả giải quyết.
5. Quản lý đặt bàn
- Đầu ca theo dõi lượng khách đặt, kiểm tra việc chuẩn bị đặt tiệc.
- Trực tiếp lên hợp đồng và trình Tổng quản lý duyệt và tổ chức thực hiện.
- Cùng bếp trưởng lên thực đơn bàn đặt .
6. Điều hành công việc:
- Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.
- Điều động nhân viên thực hiện công việc.
- Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.
- Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Ban giám đốc.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận nhà hàng và tổ chức thực hiện.
- Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.
7. Quản lý tiêu chuẩn phục vụ:
- Tổ chức cơ chế giám sát và trực tiếp giám sát việc thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn của nhà hàng.
- Báo cáo kết quả các sự việc hàng ngày cho Ban giám đốc.
- Đề xuất cải tiến các hoạt động của nhà hàng.
8. Kinh doanh và tiếp thị
- Triển khai, kiểm tra việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trong nhà hàng.
- Xây dựng và phối hợp với bếp trưởng xây dựng món mới phù hợp với mô hình nhà hang và xu thế ẩm thực hiện tại.
- Tổ chức các hoạt động khuyến mãi theo kế hoạch đã được duyệt.
- Theo dõi khách hàng tiềm năng, khách hàng thân thiết của nhà hàng và trực tiếp gặp gỡ thăm hỏi khách hàng đột xuất và định kỳ.
- Chủ động tìm kiếm nguồn thực khách cho nhà hàng.

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:
1. Đầu giờ
- Kiểm tra hình thức cá nhân.
- Xem xét các công việc trong ngày, lịch đặt bàn.
- Xem báo cáo, đề nghị.. của ngày hôm trước.
2. Trong giờ
- Trực tiếp chăm sóc khách hang trong các ca bán hang,hướng dẫn và đánh giá việc thực hiện UP-SALE của từng nhân viên.
- Giải quyết các công việc phát sinh.
- Thực hiện công việc theo bản mô tả, lịch công tác tuần và các kế hoạch, công việc liên quan.
- Đi 1 vòng để kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà hàng vào mỗi đầu ca sáng và chiều.
3. Cuối giờ
- Xem xét các công việc trong ngày, các việc còn tồn đọng .
- Đi 1 vòng kiểm tra các bộ phận 1 lần cuối.
- Tổng kết biên bản đánh giá công việc trong ngày.

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
Hàng tuần họp giao ban với ban GD tại trụ sở công ty ,báo cáo toàn bộ hoạt động và các phát sinh trong tuần , đề xuất mục tiêu và kế hoạch tuần tới .
Báo cáo kết quả kinh doanh hang tháng và kế hoạch tháng tiếp theo cho ban GĐ vào ngày 05 hàng tháng

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2014
Người liên hệ : Lê Quốc Việt
Email : hotcv@hoteljob.vn
Địa chỉ : www.hoteljob.vn
Tel/Fax: 04 6674 7469 / Mobile :091 848 0330

CHI TIẾT: http://hoteljob.vn/Home/Ho-so/Ho-so-chi-tiet/5478/44585/Quản-lý-nhà-hàng.aspx