Bản đồ mu moi ra Crywolf

Cấp Độ Level 100 có thể di chuyển vào Crywolf.
Đặc Điểm Vùng đất nằm sâu trong Thung Lũng Lorencia, tiếp giáp với Barracks. Nơi đây thường xuyên bị xâm chiếm bởi binh đoàn Balgass và là nơi Chúa Quỹ Kundun tổ chức cuộc tấn công xâm chiến thành Lorencia.
Quái Vật Hammer Scout Lance Scout Bow Scout, Werewolf, Balram, Soram, Death Sled Death Spirit, Dark Elf, Balgass

Map Valley of Loren trong mu moi open

Cấp Độ Bất kì Level nào cũng có thể bước chân vào vùng đất này.
Đặc Điểm Đây là nơi tổ chức Event Công Thành Chiến

Barracks of Balgass

Cấp Độ Level 350 có thể di chuyển vào Barracks of Balgass / Bản đồ dành để làm Nhiệm Vụ 3
Đặc Điểm Để lên cấp độ Master, bạn cần phải giết 10 quái mỗi loại để hoàn thành nhiệm vụ.
Monsters Balram (Hero), Death Spirit (Hero), Soram (Hero)

Refuge of Balgass

Cấp Độ Level 350 có thể di chuyển vào Refuge of Balgass / Bản đồ dành để làm Nhiệm Vụ 3
Đặc Điểm Để lên cấp độ Master, bạn cần phải giết Dark Elf để hoàn thành nhiệm vụ.
Monsters Dark Elf, Death Spirit, Soram