Bản đồ Elbeland trong Mu moi Open

Cấp Độ Level 10 có thể di chuyển vào Elbeland
Đặc Điểm Summoner bắt đầu hành trình của mình tại vùng đất Elbeland.
Quái Vật Strange Rabbit, Pollution Butterfly, Crazy Rabbit, Werewolf, Curse Rich, Totem Golem, Grizzly, Grizzly Captin

Swamp of Peace trong mu moi ra

Cấp Độ Level 400 có thể di chuyển vào Swamp of Peace
Đặc Điểm Vùng đất với đầy các quái vật cực mạnh
Monsters Sapi-Unus, Sapi-Duo, Pawn Shadow, Shadow Knight, Shadow Look, Napin Thunder, Ghost Napin, Blaze Napin, Sapi Queen, Shadow Master, Napin Ice, Medusa (Boss)

Raklion

Cấp Độ Level 270 có thể di chuyển vào Raklion
Đặc Điểm Vùng đất băng giá và là nơi cư ngụ của boss Selupan.
Quái Vật Balram (Hero), Death Spirit (Hero), Soram (Hero)

Vulcanus

Cấp Độ Level 30 có thể di chuyển vào Vulcanus
Đặc Điểm Khu vực dành riêng để PvP
Monsters Zombie Fighter, Resurgent Gladiator, Butcher Ashes, Blood Assassin, Assassin Blood Cruel, Burning lava Giant ,Outrageous lava Giant

Karutan

Cấp Độ Level 160 có thể di chuyển vào Kanturan
Đặc Điểm Vùng đất mới với đầy quái vật đẳng cấp cao.
Monsters Poisonous Scorpion, Bone Scorpion, Orkus, Golog, Crypta, Crypos, Condra, Nacondra