Thua độ, ban nhanh chục box. Blackberry z10, 4290k