Bán Sky 850 Đẹp long lanh, không lỗi lầm gì
2tr3 fix nhẹ, ai mua liên hệ