Tất cả đều trả trước nguyên kít. Ae máu số nào cứ alo em nhé!

**********

********

******

****

**

**

*

0964.234.789

Giá 6,8 trieu
***
0964.02.6886
Giá 3trieu
***

0964.123.666

Giá 4,8trieu
***
0967.996.669

LUẬN LÊ 0985 333330 đã lấy.
***

0966.014.666

Giá 2,8trieu
ĐÃ BÁN
***
0964.015789

Giá 1,5trieu
ĐÃ BÁN
***

0965.21.12.86

Giá 900k
AE đi qua up cho em cái nhé !