Bảo vệ siêu thị trung tâm thương mại (TTTM), các siêu thị là loại hình bảo về tài sản trang thiết bị và con người trong hệ thống các trung tâm thương mại. Nhưng do đặc thù của các TTTM siêu thị là buôn bán rất nhiều mặt hàng nên việc bảo vệ kiểm soát là rất cần thiết nhất là đối với những trung tâm lớn.
Trong các TTTM- siêu thị công ty bảo vệ Việt đã bố trí nhân viên bảo vệ có trình độ học vấn trình độ chuyên môn cao có tác phong nhanh nhẹn làm việc lịch sự linh hoạt và uyển chuyển. Điều này tạo nên nét văn minh trong giao tiếp nhưng vẫn chặt chẽ trong việc kiểm tra kiểm soát hàng hóa ra vào trong các TTTM siêu thị. Với sự thân thiện sự nhiệt tình vui vẻ…của nhân viên bảo vệ chính là một phần trong những yếu tố cấu thành nên sự thành công, an toàn đảm bảo của siêu thị . Điều này đã làm cho khách hàng cảm thấy an toàn thoải mái khi đến với siêu thị và cho dù bị theo dõi "ngầm” bởi nhân viên bảo vệ khi đang thực thi nhiệm vụ.
Những siêu thị TTTM thường ở những khu vực tập trung đông người như trung tâm thành phố, các quân huyện thị xã có nhiều người và phương tiện đi lại. Nhưng mặt khác khách hàng ra vào siêu thị đủ mọi thành phần trình độ học thức khác nhau kể cả khách nước ngoài thường xuyên ra vào nên tính chất mục tiêu rất phức tạp đòi hỏi nhân viên bảo vệ tại đây phải có trình độ học vấn trình độ nghiệp vụ cao có tác phong nhanh nhẹn làm việc lịch sự linh hoạt và quy tắc cao.
Do đó công ty bảo vệ chúng tôi luôn trang bị cho nhân viên những kĩ năng thiết yếu như kỹ năng sơ phòng cháy chữa cháy phản ứng nhanh nhạy với các tình huống xây dựng nguyên tắc làm việc khoa học xây dựng tác phong lịch sự chuẩn mực và nhất là đạo đức trong công việc, nghề nghiệp.