Lớp Phù Thủy trong game mu moi ra Việt Nam

Đồ Thần Thánh Apollo Pad Set trong mu moi open

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10
3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30
6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nội lực tối đa +20
Gia tăng sức sát thương chí mạng +10
Gia tăng sức sát thương tối đa +10
Gia tăng năng lượng +30

Gồm các vật phẩm

Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)
Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Phép Thuật

Đồ Thần Thánh Evis Bone Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Sức sát thương phép thuật +10%
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
Gia tăng khả năng tấn công +50
Gia tăng hồi phục nội lực +5

Gồm các vật phẩm

Áo Xương (+5-10 Nội Lực)
Quần Xương (+5-10 Nội Lực)
Giày Xương (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Gió