cần 1 em vina 10s 0912...0913..0918..0919.. đuôi sảnh tiến giá rẻ anh em có sô hàng được giá em lấy ạ