09.6666.2988

Dành cho ae nào sinh ngày 2 tháng 9 năm 88 thì hợp luôn . đầu lại là tứ 6 có lộc quanh năm


09.6666.2.9.88


AE kết thì gọi chốt nhé giá rất tốt chỉ 2t5 có fix nhẹ cho ae quan tâm


Liên hệ 0969687999