Lớp Tiên Nữ trong Game mu moi ra

Giới thiệu về đồ Thần Thánh Ceto Vine Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +10
3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20
5 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng +10
Gia tăng lượng máu +50
Gia tăng sức mạnh +20

Gồm các vật phẩm

Mũ Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Giày Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)
Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)

Giới thiệu về đồ Thần Thánh Gaia Silk Set trong mu moi open

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +25
4 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
Gia tăng nhanh nhẹn +30
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10

Gồm các vật phẩm

Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)
Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)
Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)
Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)
Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Giới thiệu về đồ Thần Thánh Odin Wind Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
4 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm
Gia tăng nhanh nhẹn +30
Gia tăng mana tối đa +50
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gia tăng nội lực tối đa +50

Gồm các vật phẩm

Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)