Sim nguyên kít, mới 100%
*
096.441.1992
1tr2
*
09.77.55.3033
450k
*
09.66.11.00.93
750k
*
0966.098.988
850k
*
0962.75.6386
300k
*
AE kết con nào liên hệ theo chữ ký nhé...tks
*
Call*:*(09).1900.1697---0975.38.38.30
sms*:0968.764.000
yahoo!:*Simsohathanh_0099
Gmail!:*Simsohathanh0099@gmail.com
"*Chân thành cảm ơn!"