[I][B]Anh Ngữ Tome thông báo chiêu sinh các lớp sau:[/B][/I]
[TABLE]
[TR]
[TD][B]Lớp[/B][/TD]
[TD][B]Ngày khai giảng[/B][/TD]
[TD][B]Thời gian học[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fanhngutome.edu.vn%2Findex.php%2Fkhoa-hoc%2Ftieng-anh-giao-tiep"]Giao tiếp cơ bản[/URL][/TD]
[TD]30/03/2013[/TD]
[TD]T7 - CN[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fanhngutome.edu.vn%2Findex.php%2Fkhoa-hoc%2Ftieng-anh-thieu-nhi"]Lớp thiếu niên[/URL][/TD]
[TD]30/03/2013[/TD]
[TD]Liên hệ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fanhngutome.edu.vn%2Findex.php%2Fkhoa-hoc%2Fluyen-toeic%2Ftoeic-b-500-600"]TOEIC 600[/URL][/TD]
[TD]08/04/2013[/TD]
[TD]Liên hệ*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]IELTS 5.5[/TD]
[TD]08/04/2013[/TD]
[TD]Liên hệ*[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fanhngutome.edu.vn%2Findex.php%2F1269-thong-bao-chieu-sinh-thang-3-4-2013"]Đăng ký lớp học[/URL]
[B]Công ty TNHH BÁCH KHÔI*-*[/B][B]*ANH NGỮ TOME[/B]*
[B]TIẾNG ANH GIAO TIẾP - LUYỆN THI TOEIC -[/B][B]*TIẾNG ANH THIẾU NHI[/B]
Tòa nhà 53, đường 35, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Email:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Ainfo%40anhngutome.edu.vn"]info@anhngutome.edu.vn[/URL]*ĐT: (08) 3720 5700*Hotline: 0975.414.055
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fanhngutome.edu.vn"]Anh ngữ TOME[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]