Hiện còn tồn 4 em homephone Viettel lắp di động cần đẩy thu vốn:

(04)66.61.61.61: 13tr

(04)6328.9999: 11tr

(04)66.565.565: 5.5tr

(04)6659.89.89: 2tr

Call and sms: 0983.122.228
-)p-)p-)p