Chúa Tể trong game mu moi ra

Tìm hiểu về đồ Thần Thánh Agnis Adamantine Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +40

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20

Gồm các vật phẩm

Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Tìm hiểu về đồ Thần Thánh Browii Adamantine Set trong mu moi open

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +20
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
Gia tăng mệnh lệnh +30

Gồm các vật phẩm

Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)