[TABLE]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [h=3]Thép tròn đặc C45[/h] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] .
- Công dụng : Dùng trong các ngành cơ khí, chế tạo máy......
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] - Mác thép của Nga : C45 , C50 , C55, 65[B]r[/B], 50[B]x,[/B]..... Theo tiêu chuẩn MC 75-12 300904
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] - Mác thép của Nhật : C45 , C50 , C55, 65[B]r[/B], 50[B]x[/B].....
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] - Mác thép của Trung Quốc : C45 , C50 , C55, 65[B]r[/B], 50[B]x[/B].....
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] - Kích thước từ 10 mm đến 400 mm dài 6000 mm,......
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]Mr : Đồng 01656 287 689[/B]
mail : dong.[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atheptruongthinhphat%40gmail.com"][B]truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Đt: :**** 06503 719 330[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]