Hin nay T đang cn bán chiếc Attila Elizabeth Fi phun xăng đin t chính hãng SYM mu Vàng BE đi mi gia đình mua cui năm 2011 chính ch do n s dng,bin s: 29X1-040.97 xe do n ch s dng đ đi hc và đi làm trong ni thành rt gi gìn lên còn rt mi,anh ch yên tâm là xe chưa đ ngã hay sa cha v máy móc bo gi,xe còn rt mi và tt chưa bo gi hng vt,em dùng n đnh,hin nay mình đang cn vn kinh doanh lên phi bán gp,giá xe bán 21.300.000đ xe mình đã thay toàn b khung inox chính hãng và 2 gương anh ch mua v ch vic s dng.