Tìm hiểu về đồ Thần Thánh Crono Red Wing Set trong mu moi open

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +20%
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +60

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
Gia tăng sức sát thương tối đa +20

Gồm các vật phẩm

Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)

Tìm hiểu về đồ Thần Thánh mu moi ra Semeden Red Wing Set

2 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%
3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng 30
Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Gồm các vật phẩm

Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)
Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)