Http://Www.SimSinhVien.Net/
Lh: Hùng 0969.71.2222 – 0916.552.333
Add: Số 1, Ngõ 364 Minh Khai, HBT, HN ( Gần cầu mai động )

***
SIM BÁN THEO CẶP ( Giá lẻ call)
***
Giá 300k/Cặp sim
0962.91.19340962.91.1945
0962.935.4330962.93.5432
0962.989.9010962.989.902
0962.989.9130962.989.914
0962.989.9620962.989.961
0962.989.2190962.989.218
0962.989.1640962.989.163
0962.9889.400962.9889.41
0962.988.4800962.988.481
0962.935.4800962.935.482
0962.990.1820962.990.183
0962.927.7830962.927.784
0962.935.4830962.935.485
0962.911.0810962.911.082
0962.936.5810962.936.582
0962.911.7830962.911.784
0962.987.3810962.987.382
0962.906.4910962.906.492
0962.936.4920962.936.493
0962.911.4970962.911.498
0962.911.7930962.911.794
0962.987.3920962.987.391
096968.0013096968.0014
096968.0015096968.0016
096968.0017
096968.0021096968.0025
096968.0027096968.0028
096968.0035096968.0036
096968.0037096968.0038
096928.0016096928.0015
09696.7.991609696.7.9917
09696.7.992009696.7.9921
09696.7.992409696.7.9925
09696.7.992709696.7.9928
09696.7.993009696.7.9931
09696.7.993409696.7.9935
09696.7.993609696.7.9937
09696.7.993809696.7.9948
09696.7.994009696.7.9941
09696.7.994209696.7.9943
09696.7.994609696.7.9947
09696.7.995009696.7.9951
09696.7.9953
09696.7.996109696.7.9963
09696.7.996409696.7.9965
0969.14.14.670969.14.14.78
***
Giá 250k/Cặp sim

096.92.93.054 096.92.93.053
096.92.93.076 096.92.93.075
096.92.95.032 096.92.95.031
096.92.95.035096.92.95.034
0969.784.2320969.784.233
0969.787.0020969.787.003
0969.844.2580969.844.259
0969.845.0010969.845.002
0969.845.0030969.845.004
0969.845.0060969.845.008
0969.845.1170969.845.177
0969.844.1690969.845.169
096.929.3035096.929.3034
096.92.92.835096.92.92.834
096.92.92.745096.92.92.744
096928.1157096928.1156

***

Sim năm sinh !
096.33363.80..............300k
096.333.2980..............200k
09691.789.80..............200k
0969.14.14.80..............200k
0969.15.15.80..............200k
0969.714.880..............200k
0969.844.980..............200k
0969.844.280..............200k
09678.21.880..............200k
09673.183.80..............200k
0967.28.3980..............200k
0967.56.1580..............200k
0967.3369.80..............200k
09675.282.80..............200k
09675.906.80..............200k
0967.84.3380..............200k
096.333.63.81..............300k
0963.313.581..............200k
096.333.1281..............200k
0967.490.781..............200k
0967.547.381..............200k
0967.050.681..............200k
0969.844.281..............200k
0969.844.981..............200k
0969.845.181..............200k
0969.714.881..............200k
0967.04.2481..............200k
09678.214.81..............200k
0967.18.8381..............200k
0967.53.2681..............200k
09678.3.6281..............200k
09677.292.81..............200k
0967.58.9381..............200k
0967.86.5681..............200k
0967.33.7781..............200k
0967.53.8781..............200k
0967.59.2281..............200k
0967.82.6781..............200k
096.333.11.82..............300k
096.333.63.82..............300k
0963.313.582..............200k
096.333.1282..............200k
096.777.93.82..............200k
0969.844.282..............200k
0969.714.882..............200k
09682.17.982 ..............200k
09678.161.82..............200k
09678.15.082..............150k
0967.939.982..............200k
0967.95.2482..............200k
09670.193.82..............200k
0967.55.4982..............200k
0967.26.5782..............200k
0967.06.9982..............200k
0967.85.9182..............200k
09670.126.82..............200k
096.333.11.83..............300k
096.333.2983..............200k
0969.786.683..............200k
09677.205.83..............200k
0969.714.883..............200k
096.7979.283..............250k
096.757.3083..............150k
09673.062.83..............200k
09672.152.83..............200k
0967.55.3983..............200k
0967.36.2983..............200k
0967.98.4583..............200k
0967.84.7583..............200k
09678.5.9283..............200k
09677.065.83..............200k
09672.029.83..............200k
09676.609.83..............200k
096.33.11.884..............300k
096.333.11.84..............300k
096.333.63.84..............300k
0963.313.584..............200k
096.333.2984..............200k
0969.84.42.84..............200k
096.333.1284..............200k
0967.44.83.84..............250k
0967.257.084..............150k
0967.28.2384..............200k
0968.443.784..............200k
0968.443.684..............200k
0967.355.084..............150k
0967.39.92.84..............200k
0967.083.784..............200k
0967.265.784..............200k
0967.312.584..............200k
0967.351.484..............200k
09675.611.84..............200k
0967.23.9684..............200k
0962.906.884..............200k
0962.987.784..............200k
096.333.11.85..............300k
096.333.63.85..............300k
0963.313.585..............250k
096.333.1285..............200k
096.333.2985..............200k
0967.61.60.85..............150k
0969.844.985..............200k
0969.714.885..............200k
0967.16.7185..............200k
09678.147.85..............200k
09670.274.85..............200k
09677.043.85..............200k
09675.394.85..............200k
0967.02.2985..............200k
0967.15.6185..............200k
096.797.3985..............200k
09676.236.85..............200k
09679.052.85..............200k
096.33.11.887..............300k
096.333.11.87..............300k
096.333.63.87..............300k
096.33.59.587..............200k
0969.844.287..............200k
0969.485.687..............200k
0969.844.987..............200k
0969.714.887..............200k
0967.367.487..............200k
0967.954.087..............150k
09671.261.87..............200k
09677.252.87..............200k
0967.53.6487..............200k
096.7979.487..............250k
0967.976.987..............300k
0967.679.387..............200k
09672.071.87..............200k
096.772.5987..............200k
096.773.7487..............200k
09672.543.87..............200k
0967.16.7287..............200k
0967.34.9987..............200k
096.774.2687..............200k
0967.36.2187..............200k
09676.082.87..............200k
0967.68.5187..............200k
0967.25.6287..............200k
0967.33.4187..............200k
09674.654.87..............200k
0967.48.3287..............200k
0962.906.187..............200k
096.33.59.588..............250k
967.09.7588..............200k
967.48.3188..............200k
9676.505.89..............250k
9674.121.89..............250k
967.298.589..............250k
967.314.889..............200k
967.38.4189..............200k
9673.406.89..............250k
09674.061.89..............200k
096.737.1589..............200k
0967.25.5489..............200k
0967.910.089..............200k
096.707.5589..............250k
0967.582.089..............150k
096.333.63.90..............300k
096929.9890..............250k
096.33.59.590..............200k
0963.313.590..............200k
0969.844.990..............250k
0969.845.090..............150k
0969.714.890..............200k
00967.564.290..............200k
0967.432.590..............200k
0967.13.9990..............250k
0967.09.6590..............200k
0967.022.790..............200k
09678.654.90..............250k
09676.310.90..............200k
09675.407.90..............200k
09677.606.90..............200k
0962.936.290..............200k
0962.906.590..............200k
096.333.63.91..............300k
0963.313.591..............200k
096.333.1291..............200k
0969.844.991..............250k
0969.845.091..............150k
0967.517.591..............200k
0966.33.82.91..............200k
0967.112.091..............150k
09676.195.91..............200k
09677.905.91..............200k
0967.16.3391..............200k
09674.304.91..............200k
0967.35.8291..............200k
0967.35.7891..............200k
0967.68.2391..............200k
0967.39.2891..............200k
0967.15.8591..............200k
0967.26.1591..............200k
09676.701.91..............200k
0967.94.5791..............200k
0967.23.6491..............200k
0967.54.8791..............200k
09674.093.91..............200k
09679.402.91..............200k
09678.6.12.91..............200k
0967.515.891..............200k
0967.568.791..............200k
096.333.11.92..............300k
096.333.63.92..............300k
0969.485.692..............200k
0969.845.192..............200k
0969.714.892..............200k
0967.4321.92..............300k
0967.699.492..............250k
0967.46.3192..............200k
09674.135.92..............200k
0967.563.092..............150k
0967.29.6192..............200k
096.737.9692..............200k
0967.93.4192..............200k
0967.355.792..............200k
0967.232.592..............200k
096.765.3392..............200k
0967.13.9692..............200k
0967.06.5392..............200k
0967.9876.92..............200k
096.333.11.93..............300k
0963.313.593..............200k
096.333.1293..............200k
0969.485.693..............200k
096928.0093..............200k
0969.714.893..............200k
0969.845.193..............200k
096.92.92.793..............200k
09676.45.093..............150k
09677.52.093..............150k
0968.443.793..............200k
0968.443.693..............200k
0967.434.193..............200k
0967.455.793..............200k
09673.506.93..............200k
0967.47.3793..............200k
0967.11.4193..............200k
0967.29.5493..............200k
0967.58.9793..............200k
09679.025.93..............200k
09678.4.6793..............200k
0967.54.2793..............200k
096.333.11.94..............300k
096.333.63.94..............300k
096.33.59.594..............200k
0963.313.594..............200k
096.333.1294..............200k
0969.844.294..............200k
0968.44.3594..............200k
0968.44.3794..............200k
0967.25.6694..............200k
09674.818.94..............200k
0967.095.294..............200k
0967.856.994..............200k
0967.84.2194..............200k
0967.35.9794..............200k
096.723.8194..............200k
096.333.11.95..............300k
096.333.63.95..............300k
096929.9895..............250k
0969.786.995..............250k
0969.844.995..............250k
0969.786.595..............200k
0969.844.295..............200k
0967.544.895..............200k
0967.73.8395..............200k
0967.533.095..............150k
0967.292.195..............200k
0967.93.5895..............200k
0967.03.3795..............200k
09678.2.7895..............200k
0967.400.895..............200k
09672.246.95..............200k
09675.017.95..............200k
096.33.59.596..............200k
096.333.1296..............200k
0969.845.196..............200k
0967.869.596..............250k
0967.45.9496..............200k
0967.536.196..............200k
0967.058.996..............200k
0967.0444.96..............200k
09678.407.96..............200k
09678.004.96..............200k
09674.143.96..............200k
09673.708.96..............200k
0967.79.2596..............200k
0967.4422.96..............250k
0967.19.4896..............200k
096.333.11.97..............300k
096.333.63.97..............300k
096.33.59.597..............200k
0963.313.597..............200k
096.333.1297..............200k
0969.844.997..............250k
0969.845.197..............200k
0967.664.297..............200k
0966.33.82.97..............200k
096742.7897..............200k
09676.801.97..............200k
0967.62.9497..............200k
09677.512.97..............200k
09677.173.97..............200k
0967.91.7697..............200k
09673.035.97..............200k
09679.045.97..............200k
09674.156.97..............200k
09678.7.5897..............200k
0967.34.8597..............200k
0967.196.597..............200k
0967.829.297..............200k
0962.99.00.97..............200k
0962.910.897..............200k
096.333.11.98..............300k
096.333.63.98..............300k
096.332.9498..............200k
0967.58.4698..............200k
09676.210.98..............150k
0967.61.67.98..............200k
096.707.4298..............200k
0967.13.9698..............200k
09679.142.98..............200k
096.774.2498..............200k
0967.68.7398..............200k
01628.56.1989.............. 300k
0162.996.1975.............. 200k
*
***
******
SIM VINAPHONE
***
Lộc phát, , thần tài
0948.34.9939………………..250k
0942.64.9939………………..250k
0945.74.9939………………..250k
094.228.9919………………..250k
0946644.786………………..200k
09499404.86………………..200k
0945.687.386………………..200k
0945.464.386………………..200k
0945.645.386………………..200k
0942.483.386………………..200k
0945.782.286………………..200k
0949.364.468………………..200k
0942.564.468………………..200k
0942.964.468………………..200k
0946.727.191……………….200k
0942.392.292……………….200k
0942.791.191……………….200k
094.772.0289……………….200k
0945.72.0289……………….200k
0947.35.0289……………….200k
0945.98.0289……………….200k
0946.59.0369……………….200k
09464.3.0369……………….200k
09432.4.0369……………….200k
094.674.0369……………….200k
094.724.0369……………….200k
094.653.0369……………….200k
0949.21.0369……………….200k
0949.73.0369……………….200k
0944.329.323……………….150k
0949.445.245……………….150k
0946.674.374……………….150k
0946.77.11.71……………….200k
09.4444.5237……………….150k
09.4444.5417……………….150k
09.4444.8127……………….150k
09.4444.6723……………….150k
*********
SIM THANH LÝ GIÁ RẺ !

Tất cả sim không qua trung gian, Quý khách tới lấy sim tại
Add: Số 1, Ngõ 364 Minh Khai, HBT, HN ( Gần cầu mai động )
Lh: Hùng 0969.71.2222 – 0916.552.333