tình hình nhiều chim chăm ko nổi bán bớt
em thu nhất chim huế to con dài đòn chim hơn 2 mùa bán 1000k+ lồng
em thứ 2 chim đà lạt hơn 3 mùa,bị mất 1 móng bán 800k+lồng
yahoo: thanhtra29_80

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]