thép ống hàn phi 406 457 325 219 355 273 90 140 astm
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 219, colspan: 3"] [B]I. Ống thép đúc SCH 80;ASTM-A106;API 5L..[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]21.3x3.73[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]1,62[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]26.7x3.91[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]2,2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]33.4x4.55[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]3,24[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]42.2x4.85[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]4,47[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]48.3x5.08[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]5,41[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]60.3x5.54[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]7,48[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]73x7.01[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]11,41[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]76x7.01[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]11,93[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]88.9x7.62[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]15,27[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]101.6x8.08[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]18,63[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]114.3x8.56[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]22,32[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]141.3x9.52[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]30,94[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]168.3x10.97[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]42,56[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]219.1x12.7[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]64,64[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]273x15.09[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]95,97[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]323.8x17.48[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]132,04[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]355.6x19.05[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]158,1[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 109"] [B]406.4x21.44[/B]
[/TD]
[TD="width: 9"] [B]*[/B]
[/TD]
[TD="width: 101"] [B]203,53[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr : phúc ; 0915 83 29 79
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aphuc.truongthinhphat%40gmail.com"][B]phuc.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Tr[/B][B]ườ[/B][B]ng Th[/B][B]ị[/B][B]nh Phát[/B]
[B]KDC Thu[/B][B]ậ[/B][B]n giao- Thu[/B][B]ậ[/B][B]n An –BD[/B]
[B]Mr :* phúc 0915832979[/B]
[B]Fax:*** *06503 719 123[/B]


[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]