ống thep đúc phi 355 168 273 114 60 7690 Mr phúc
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 2%"] [/TD]
[TD="width: 15%"] [B]************************ SỬ DỤNG[/B]
[/TD]
[TD="width: 2%"] :
[/TD]
[TD="width: 76%"] [B]Được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như:*Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dụng cụ y tế, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải, cơ khí ….[/B]
[/TD]
[TD="width: 4%"] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B]Tin liên quan:[/B]

[LIST][*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Fthep-ong%2Fthep-ong-cac-loai%2F63-thep-ong.html"]THÉP ỐNG[/URL] [*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Fhang-moi-nhap-ong-thep-moi-nhap%2F51-thep-ong-duc-.html"]THÉP ỐNG ĐÚC[/URL] [*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Ftin-tc%2F130-ong-thep-219-8mm-6-12m.html"]ỐNG THÉP 219 x 8 mm x 6 - 12m[/URL] [*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Ftin-tc%2F136-ong-thep-355-x-32mm-x-6m.html"]ỐNG THÉP 355 x 32mm x 6m[/URL] [*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Ftin-tc%2F168-ong-thep-dn-500-duong-kinh-508-thep-ong-hai-phong-thep-hung-cuong.html"]ỐNG THÉP DN 500 ( ĐƯỜNG KÍNH 508)[/URL] [/LIST]
[B]Tin cũ hơn:[/B]

[LIST][*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Ftin-tc%2F131-ong-thep-325-x-5mm-x-12m.html"]ỐNG THÉP 325 x 5mm x 12m[/URL] [*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Ftin-tc%2F144-ong-thep-114-x-635-mm-x-6-12m.html"]ỐNG THÉP 114 x 6,35mm x 6-12m[/URL] [*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Ftin-tc%2F145-ong-thep-140-x-8-mm-x-6-12m.html"]ỐNG THÉP 140 x 8mm x 6-12m[/URL] [*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Ftin-tc%2F148-ong-thep-60-x4-5-mm-x-6-12m.html"]ỐNG THÉP 60 x 4,5mm x 6-12m[/URL] [*][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hcsteel.vn%2Fvi%2Ftin-tc%2F169-ong-thep-phi-34-x-3-2-mm-x-6-12m.html"]ỐNG THÉP PHI 34 x 3,2mm x 6 - 12m[/URL] [/LIST]

[LIST][*][B]TIÊU CHUẨN*[/B][B]:*[/B][B]ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…[/B] [*] Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr : phúc ; 0915 83 29 79
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aphuc.truongthinhphat%40gmail.com"][B]phuc.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Tr[/B][B]ườ[/B][B]ng Th[/B][B]ị[/B][B]nh Phát[/B]
[B]KDC Thu[/B][B]ậ[/B][B]n giao- Thu[/B][B]ậ[/B][B]n An –BD[/B]
[B]Mr :* phúc 0915832979[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]

[/LIST]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]