0164.761.3333=1tr500k
0912.532.666=5tr5
01678.0.6789=2t5
0985333373=3tr3
0162.990.6666=đã bay
0968.156.222=đa đi
0968.148.222=đa đi
0913.985.686=bay
0124.718.9999=3600k
01249.66.86.88=700k
0168.469.8888=4tr8
0927.388.666=bay
01244.73.5555=xong
0912.567.222=2tr9
0913.212.111=2tr8
091.764.1999=4tr5
0919.443.999=4tr5
0969.012.102=xong
0966665538=đã bán
098.9999.081=2tr1
0986.581.444=1tr4 tk có 420k
kết call 0969994666
chuyên bán sim giấu số vina,nhân làm giấu số vinaphone
alo 0912-532-666(no sms) nhận chuyển đôi sim đang dùng sang sinh viên viên viettel