USB Chính Hãng>>>Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
>>>Giao hàng tận nơi trong TPHCM (10-15k tùy xa gần)


USB HP V100W 4Gb • USB HP V100W 4Gb
 • Vỏ nhựa ABS
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:110,000đ

- 8GB:120,000đ

- 16GB:190,000đ


USB HP V260B 4Gb • USB lưu trữ dữ liệu HP V260B 4Gb
 • Vỏ nhựa ABS.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:110,000đ

- 8GB:120,000đ

-16GB:190,000đ

- 32GB:380,000đ


USB HP V165W 4Gb • USB lưu trữ dữ liệu HP V165W 4Gb
 • Vỏ nhựa ABS.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:110,000đ

- 8GB:125,000đ

- 16GB:210,000đ

- 32GB:400,000đ


USB HP V112B 4Gb • USB lưu trữ dữ liệu HP V112B 4Gb
 • Vỏ nhựa ABS.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:110,000đ

- 8GB:130,000đ

- 16GB:210,000đ


USB HP V115W 4Gb • USB lưu trữ dữ liệu HP – V115W 4Gb
 • Vỏ kim loại.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:120,000đ

- 8GB:140,000đ

- 16GB:220,000đ

USB HP V210W 4Gb • USB lưu trữ dữ liệu HP – V210W 4Gb
 • Vỏ Kim Loại.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:140,000đ

- 8GB:160,000đ

- 16GB:250,000đ

- 32GB:490,000đ


USB HP V220W 4Gb • USB lưu trữ dữ liệu HP V220W 4Gb
 • Vỏ kim Loại.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:140,000đ

- 8GB:150,000d

-16GB:250,000đ

- 32GB:490,0000đ


USB HP V225W 4Gb • USB lưu trữ dữ liệu HP V225W 4Gb
 • Vỏ kim Loại.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:150,000đ

- 8GB:170,000đ

- 16GB:260,000đ

- 32GB:510,000đ


USB HP V219G 8Gb • USB lưu trữ dữ liệu HP V219G new 8Gb
 • Vỏ kim loại.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:150,000đ

- 8GB:170,000đ

- 16GB:260,000đ

- 32GB:510,000đ


USB HP V219J • USB lưu trữ dữ liệu HP V219J new 4Gb
 • Vỏ kim loại.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:150,000đ

- 8GB:170,000đ

- 16GB:260,000đ

- 32GB:510,000đ


USB HP V224G • USB lưu trữ dữ liệu HP V224G new 4Gb
 • Vỏ kim loại.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:150,000đ

- 8GB:170,000đ

- 16GB:260,000đ

- 32GB:510,000đ


USB HP V175W 4Gb • USB lưu trữ dữ liệu HP V175W 4Gb
 • Vỏ cao su.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:150,000đ

- 8GB:170,000đ

- 16GB:260,000đ

- 32GB:510,000đ


USB HP V178 • USB lưu trữ dữ liệu HP V178 new 4Gb
 • Vỏ cao su.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:150,000đ

- 8GB:170,000đ

- 16GB:260,000đ

- 3GB:510,000đ


USB HP V245 • USB lưu trữ dữ liệu HP V245 4Gb
 • Vỏ cao su
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:150,000đ

- 8GB:170,000đ

- 16GB:260,000đ

- 32GB:510,000đ


USB HP C350 • USB lưu trữ dữ liệu HP C350 new 8Gb
 • Vỏ Cao Su.
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Giá bán:

- 4GB:1650,000đ

- 8GB:185,000đ

- 16GB:295,000đ

- 32GB:560,000đ


USB HP V250W • USB lưu trữ dữ liệu HP V250W 4Gb
 • Vỏ kim loại
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:180,000đ

- 8GB:210,000đ

- 16GB:310,000đ

- 32GB:580,000đ


USB HP V285W • USB lưu trữ dữ liệu HP V285W new 32Gb
 • Vỏ kim loại
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:180,000đ

- 8GB:200,000đ

- 16GB:310,000đ

- 32GB:560,000đ


USB HP V275W • USB lưu trữ dữ liệu HP V275W 8Gb
 • Vỏ kim loại
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:180,0009

- 8GB:210,000đ

- 16GB:310,000đ

- 32GB:580,000đ


USB HP V223W • USB lưu trữ dữ liệu HP V223W New 4Gb
 • Vỏ kim loại
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:180,000đ

- 8GB:210,000đ

- 16GB:310,000đ

- 32GB:580,000đ


USB HP V280W • USB lưu trữ dữ liệu HP V280W 4Gb
 • Vỏ kim loại
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:180,000đ

- 8GB:210,000đ

- 16GB:310,000đ

- 32GB:580,000đ


USB HP V240B • Vỏ nhựa ABS
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 32MB/giây
 • Tốc độ ghi: 28MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 4GB:110,000đ

- 8GB: 120,000đ

- 16GB:180,000đ

- 32GB:370,000đ


*USB TỐC ĐỘ CAO 3.0

USB HP X755w 3.0 • Vỏ nhựa ABS
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 90MB/giây
 • Tốc độ ghi: 20MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 8GB:150,000đ

- 16GB:220,000đ

- 32GB:390,000đ


USB HP X725w 3.0 • Vỏ Kim loại
 • Sử dụng chip COB, chống nước
 • Tốc độ đọc: 90MB/giây
 • Tốc độ ghi: 20MB/giây
 • Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.

Giá bán:

- 8GB:190,000đ

- 16GB:290,000đ

- 32GB:530,000đ

- 64GB:950,000đ.WWW.THEGIOILINHPHUKIEN.VN


GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ


ĐT: 0909419247 - 0986909343


Cty TNHH TM DV Đầu tư Công nghệ Phương Nam


ĐC: 425/22 Nguyễn Đình Chiểu,F5, Q3, TP HCM.


Chuyên cung cấp:


Pin Dự phòng, USB, Thẻ nhớ, Loa di động, Tai nghe , Tai nghe bluetooth, Linh kiện PC và Laptop Chính hãng…