Như tiêu đề đang có 100 con đầu số cổ kính.
Ace ai có nhu cầu thì pm. giá đi nguyên lô 44k.
liên hệ: 0963.888.685.
yahoo: missyouintherain_912011.