..................................
................... HOTLINE....... 0934 .00 11 00


....................... 4 triệu


* SIM MOBI CARD CHƯA KÍCH 100% - tk 50n

* ĐĂNG KÝ CMND KHI SỮ DỤNG

* GIAO SIM TẬN NƠI MIỄN PHÍ

TEL : 093 88 13579 - 0946 84 84 84


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.