Nhận chốt :
096.551.3999
096.551.7999
Cả cặp : 6.5tr