Như tiêu đề, chỉ nhận chốt giao dịch. Tình trạng sim trả trước sang tên tại điểm giao dịch ở Hà Nội. Bác nào xin fix hay mặc cả mình xin mạn phép từ chối trước ạ. Call: 0977.68.86.86