Xe ít đi nên còn rất mới có màn hình camera ngay chủ bán cho người thiện chí xem xe tại biên hòa. LH: nguyễn tiến xuân