Bạn nào có cho mình xin số phone hoặc liên hệ mình 0909801369. thanks .