0967881888 = 13
0967882888 = 13

sim em cầm tay ko qua trung gian nào hết cả cặp 25tr ( giá này đã chuẩn, chỉ bớt ít lộc cho anh em thân quen. Trả giá thấp đừng gọi tốn thời gian của nhau )

call 0987115999
sms 01642222222