Bán hai sim năm sinh 1986 và 1979
0964.95.1986___1tr5
0965.161.979= 0965.16.1979___ 1tr6
cả cặp 2tr6
Kết call 0989.065.768 hoặc 0983.795.000