Cung cấp các loại các mặt hàng nấm mèo số lượng lớn.
-Nấm mèo cắt chân rửa sạch.
-Nấm mèo khô còn chân.
-Nấm mèo loại nhỏ làm nhân các loại bánh.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
*0946458127 (nam meo)

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]