Kinh nghiệm 10 nam kế toán trưởng làm báo cáo thuế, sổ sách kế toán,báo cáo tài chính, quyết toán, mình muốn nhận hồ sơ về làm ai có nhu cầu vui lòng liên hệ trinh nhé. ĐThoại: 0988 369 771

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]