Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sân khấu cả lương và giảng dạy nghệ thuật. Nghệ sĩ Nguyễn Quang cần tìm một số nhân tố để đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Sau khóa học học viên sẽ ca được tất cả những bài tân cổ quen thuộc,*những bài bản, điệu lý và diễn được những trích đoạn cải lương đặc sắc. Sau khóa học học viên nào có đủ trình độ sẽ có chổ thực tập hàng đêm và thu nhập hấp dẫn.
[B]Liên hệ[/B] : [I][B]Cử nhân nghệ thuật sân khấu[/B] [B]Nghệ sĩ[/B][/I] [I][B]Nguyễn Quang[/B][/I]
[B]SĐT[/B]: [I]0933737068[/I]
[B]Địa chỉ[/B] : 50/20, Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]