0993.110.220 = 800n
dành cho các bác thợ điện nhé......
liên hệ; khánh 0938.86.1068