[B]Cơ Sở Mái Hiên Di Động *- Hoàng Gia[/B]

[B]Điên Thoại LH:*0917 344 855*hoặc **0903 775 099[/B]
[B]Mail:*maihiendidonghoanggia@gmail.com[/B]
[B]WEBSITE:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fhoanggiaco.net%2F"]http://hoanggiaco.net[/URL][/B]
[B]-* CHUYÊN CUNG CẤP*& THIẾT KẾ LẮP ĐẶT MÁI HIÊN DI ĐỘNG[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fjrk1351644989.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_jrk1351644989.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fonr1351644987.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_onr1351644987.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fqpg1351644985.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_qpg1351644985.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fctt1351644991.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_ctt1351644991.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fmhe1351644984.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_mhe1351644984.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fqle1351644993.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_qle1351644993.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fxos1351644988.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_xos1351644988.jpg[/IMG][/URL][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/03/10/342502/201103195616_roof_awning_patio_1_.jpg[/IMG]
[B]Cơ Sở Mái Hiên Di Động *- Hoàng Gia[/B]

[B]Điên Thoại LH:*0917 344 855*hoặc **0903 775 099[/B]
[B]Mail:*maihiendidonghoanggia@gmail.com[/B]
[B]WEBSITE:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fhoanggiaco.net%2F"]http://hoanggiaco.net[/URL][/B]
[B]-* CHUYÊN CUNG CẤP*& THIẾT KẾ LẮP ĐẶT MÁI HIÊN DI ĐỘNG[/B]
*
[B]*
[/B]
[IMG]http://www.phunampro.com/userfilesimage/mai%20xep%202_2011.jpg[/IMG][IMG]http://www.phunampro.com/userfilesimage/mai%20xep%203_2011.jpg[/IMG][IMG]http://www.phunampro.com/userfilesimage/mai%20xep%20keo%20_2011.jpg[/IMG]
[B]**** - THAY THẾ LINH KIỆN - THAY BẠT MỚI GIÁ GỐC[/B]
[B]- CUNG CẤP LINH KIỆN SỈ , LẺ CHO CÁC ĐẠI LÝ BẠN[/B]
[B][I]Sản phẩm mới :[/I]*BẠT CHẮN NẮNG MƯA*(che cửa tầng trên )*NHIỀU KIỂU DÁNG*MỚI LẠ[/B]
[B]TIỆN DỤNG - THIẾT THỰC - HIỆU QUẢ[/B]
[B][I]MÁI HIÊN DI ĐỘNG CÓ NHIỀU CHỦNG LOẠI[/I][/B]
[B][I]ghi chú:*giá trên bao*vận chuyển*&*lắp đặt nội thành , quảng cáo trên rèm mái hiên không tính tiền[/I][/B]
[B]- NHẬN ĐẶT Ô DÙ CHE MƯA NẮNG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN[/B]
[B]CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU*- MIỄN PHÍ IN[/B]
[B]QUẢNG CÁO TRÊN SẢN PHẨM[/B]
[B]-VÒM CỬA SỔ*, VÒM SÂN THƯỢNG , VÌ KÈO MÁI TÔN[/B]
[B]- KHUNG NHÔM KÍNH ,* CỬA CUỐN ÚC - CỬA XẾP ĐÀI LOAN[/B]
[B]- THIẾT KẾ , THI CÔNG HOÀN THIỆN BIỂN QUẢNG CÁO[/B]
[I][B]ĐĂC BIỆT :[/B][/I]*[B]MẪU MÃ ĐA DẠNG - GIÁ CẢ HỢP LÝ - ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT*GIÀU KINH*** NGHIỆM TẬN TÌNH* - CHU ĐÁO.[/B]
[B][I]MỌI CHI TIẾT QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :[/I][/B]
[B]Cơ Sở Mái Hiên Di Động *- Hoàng Gia[/B]
[B]Điên Thoại LH:*0903 775 099[/B]
[B]Mail:*maihiendidonghoanggia@gmail.com[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fskf1337575789.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_skf1337575789.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fnvu1337575783.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_nvu1337575783.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fftk1337575784.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_ftk1337575784.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fyhl1337575744.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_yhl1337575744.jpg[/IMG][/URL][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fg.vatgia.vn%2Fgallery_img%2F1%2Fhga1337575754.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/medium_hga1337575754.jpg[/IMG][/URL][/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]