[B]Thép Ống Đúc - Ống Đúc SCH10-SCH20-SCH30-SCH40-SCH60-SCH80-SCH100-SCH120-SCH140-SCH160....[/B]
*[B]Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…[/B]
[B]Xuất xứ: China-Japan-Korea-Nga..[/B]
Hàng Mới Nhập Kho( Ngoài ra chúng tôi còn có ống và độ dày khác nhau đặc biệt cắt theo quý khách yêu cầu )
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 521, colspan: 15"] [B]ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN:**ASTM/API/ASME****ĐỘ DÀI: 6/9/12M[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"] [B]DN[/B]
[/TD]
[TD="width: 47"] [B]OD[/B]
[/TD]
[TD="width: 440, colspan: 13"] [B]Độ dày*
(wall thickness)*[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 35"] [B]mm[/B]
[/TD]
[TD] [B]*mm*[/B]
[/TD]
[TD] [B]10[/B]
[/TD]
[TD] [B]20[/B]
[/TD]
[TD] [B]30[/B]
[/TD]
[TD] [B]STD[/B]
[/TD]
[TD] [B]40[/B]
[/TD]
[TD] [B]60[/B]
[/TD]
[TD] [B]XS[/B]
[/TD]
[TD] [B]80[/B]
[/TD]
[TD] [B]100[/B]
[/TD]
[TD] [B]120[/B]
[/TD]
[TD] [B]140[/B]
[/TD]
[TD] [B]160[/B]
[/TD]
[TD] [B]XXS[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 6
[/TD]
[TD] *****10.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **1.7
[/TD]
[TD] ***1.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****2.4
[/TD]
[TD] ****2.4
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 8
[/TD]
[TD] *****13.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.2
[/TD]
[TD] ***2.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.0
[/TD]
[TD] ****3.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 10
[/TD]
[TD] *****17.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.3
[/TD]
[TD] ***2.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.2
[/TD]
[TD] ****3.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 15
[/TD]
[TD] *****21.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.8
[/TD]
[TD] ***2.8
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.7
[/TD]
[TD] ****3.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****4.8
[/TD]
[TD] ****7.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 20
[/TD]
[TD] *****26.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **2.9
[/TD]
[TD] ***2.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****3.9
[/TD]
[TD] ****3.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****5.6
[/TD]
[TD] ****7.8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 25
[/TD]
[TD] *****33.4
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.4
[/TD]
[TD] ***3.4
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****4.6
[/TD]
[TD] ****4.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****6.4
[/TD]
[TD] ****9.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 32
[/TD]
[TD] *****42.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.6
[/TD]
[TD] ***3.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****4.9
[/TD]
[TD] ****4.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****6.4
[/TD]
[TD] ****9.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 40
[/TD]
[TD] *****48.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.7
[/TD]
[TD] ***3.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****5.1
[/TD]
[TD] ****5.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****7.1
[/TD]
[TD] **10.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 50
[/TD]
[TD] *****60.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **3.9
[/TD]
[TD] ***3.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****5.5
[/TD]
[TD] ****5.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****8.7
[/TD]
[TD] **11.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 65
[/TD]
[TD] *****73.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **5.2
[/TD]
[TD] ***5.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****7.0
[/TD]
[TD] ****7.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****9.5
[/TD]
[TD] **14.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 80
[/TD]
[TD] *****88.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **5.5
[/TD]
[TD] ***5.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****7.6
[/TD]
[TD] ****7.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **11.1
[/TD]
[TD] **15.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 90
[/TD]
[TD] ***101.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **5.8
[/TD]
[TD] ***5.8
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****8.1
[/TD]
[TD] ****8.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 100
[/TD]
[TD] ***114.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] *4.78
[/TD]
[TD] 5.6*
[/TD]
[TD] **6.0
[/TD]
[TD] ***6.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****8.6
[/TD]
[TD] ****8.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **11.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **13.5
[/TD]
[TD] **17.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 125
[/TD]
[TD] ***141.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] 4.78*
[/TD]
[TD] *5.6
[/TD]
[TD] **6.6
[/TD]
[TD] ***6.6
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] ****9.5
[/TD]
[TD] ****9.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **15.9
[/TD]
[TD] **19.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 150
[/TD]
[TD] ***168.3
[/TD]
[TD] *4.78
[/TD]
[TD] 5.56*
[/TD]
[TD] 6.4*
[/TD]
[TD] **7.1
[/TD]
[TD] ***7.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **11.0
[/TD]
[TD] **11.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **14.3
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **18.3
[/TD]
[TD] **22.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 200
[/TD]
[TD] ***219.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] ***7.0
[/TD]
[TD] **8.2
[/TD]
[TD] ***8.2
[/TD]
[TD] **10.3
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **15.1
[/TD]
[TD] **18.3
[/TD]
[TD] *20.6
[/TD]
[TD] **23.0
[/TD]
[TD] **22.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 250
[/TD]
[TD] ***273.1
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] ***7.8
[/TD]
[TD] **9.3
[/TD]
[TD] ***9.3
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **15.1
[/TD]
[TD] **18.3
[/TD]
[TD] **21.4
[/TD]
[TD] *25.4
[/TD]
[TD] **28.6
[/TD]
[TD] **25.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 300
[/TD]
[TD] ***323.9
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] ***8.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *10.3*
[/TD]
[TD] **14.3
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **17.5
[/TD]
[TD] **21.4
[/TD]
[TD] **25.4
[/TD]
[TD] *28.6
[/TD]
[TD] **33.3
[/TD]
[TD] **25.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 350
[/TD]
[TD] ***355.6
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **7.9
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *11.1
[/TD]
[TD] **15.1
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **19.1
[/TD]
[TD] **23.8
[/TD]
[TD] **27.8
[/TD]
[TD] *31.8
[/TD]
[TD] **35.7
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 400
[/TD]
[TD] ***406.4
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **7.9
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *12.7
[/TD]
[TD] **16.7
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **21.4
[/TD]
[TD] **26.2
[/TD]
[TD] **31.0
[/TD]
[TD] *36.5
[/TD]
[TD] **40.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 450
[/TD]
[TD] ***457.2
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **7.9
[/TD]
[TD] *11.1
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *14.3
[/TD]
[TD] **19.1
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **23.9
[/TD]
[TD] **29.4
[/TD]
[TD] **34.9
[/TD]
[TD] *39.7
[/TD]
[TD] **45.2
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 500
[/TD]
[TD] ***508.0
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *12.7
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *16.1
[/TD]
[TD] **20.6
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **26.2
[/TD]
[TD] **32.6
[/TD]
[TD] **38.1
[/TD]
[TD] *44.5
[/TD]
[TD] **50.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 550
[/TD]
[TD] ***558.8
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *12.7
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **22.2
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **28.6
[/TD]
[TD] **34.9
[/TD]
[TD] **41.3
[/TD]
[TD] *47.6
[/TD]
[TD] **54.0
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 600
[/TD]
[TD] ***609.6
[/TD]
[TD] **6.4
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] *14.3
[/TD]
[TD] **9.5
[/TD]
[TD] ***9.5
[/TD]
[TD] **24.6
[/TD]
[TD] **12.7
[/TD]
[TD] **31.0
[/TD]
[TD] **38.9
[/TD]
[TD] **46.0
[/TD]
[TD] *52.4
[/TD]
[TD] **59.5
[/TD]
[TD] *
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Từ khóa liên quan*[B]"Thép Ống Đúc - Ống Đúc SCH10-SCH20-SCH30-SCH40-SCH60-SCH80-SCH100-SCH120-SCH140-SCH160...."[/B]*:*[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftuanphatsteel.com%2FSearch.aspx%3Fkeyword%3DTh%25C3%25A9p%2520%25E1%25BB%2590ng%2520%25C4%2590%25C3%25BAc%2520-%2520%25E1%25BB%2590ng%2520%25C4%2590%25C3%25BAc%2520SCH10-SCH20-SCH30-SCH40-SCH60-SCH80-SCH100-SCH120-SCH140-SCH160....%26amp%3Btype%3DProducts"]Thép Ống Đúc - Ống Đúc SCH10-SCH20-SCH30-SCH40-SCH60-SCH80-SCH100-SCH120-SCH140-SCH160....[/URL]* *[/B]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]Mail: dong.[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atheptruongthinhphat%40gmail.com"][B]truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Tr[/B][B]ườ[/B][B]ng Th[/B][B]ị[/B][B]nh Phát[/B]
[B]KDC Thu[/B][B]ậ[/B][B]n giao- Thu[/B][B]ậ[/B][B]n An –BD[/B]
[B]Mr :* Đồng[/B][B]: 0916.415.019[/B]
[B]Đt: :**** 06503 719 330[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]