tôi tên nguyễn văn*đạt .tôi có*đánh rơi một cái ví bên trong có một số giấy tờ quang trong
bằng lái xe A1 mang tên nguyễn văn*đạt
giấy phép lái xe mang tên nguyễn văn*đạt
cà vẹt xe mang biển kiểm soát 16M5 0161
thẻ sinh viên và một số giấy tờ quan trong khác ai nhặt*đưộcch tôi xin lại và tôi sẽ hậu tạ
sđt :01644030847 ,0909249891

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]