Nhảy lửa cùng Ahn Nguyễn tại Hallostar


Trang chủ: http://vn.hallostar.vn[/B]
Android : http://vn.hallostar.com/download/hallostar.apk[/B]

Nghệ danh: Ahn Nguyen
Nơi sinh sống: Sài Gòn
Ngày sinh: 4/1/1992
Facebook: https://www.facebook.com/cat.nguyen.94009
Thời gian: 14-16h ngày 3/1/2015 tại Hallostar
Tính cách: hát hay, thân thiện với khán giả, kể chuyện ma hay. vui tính….Thích tự do đi du lịch, kết bạn bốn phương.
[/LEFT]
Giao diện (PC)

Danh sách các Idol[SF]