Nhà Phố 72 Yersin
Nhà Phố 33 Chi Lăng


Nhà Phố hẻm Nguyễn Thị Minh Khai


Nhà Phố Vĩnh Ngọc


Nhà phố hẻm 295 Lê Hồng Phong


Nhà phố Trần Bình Trọng


Nhà 22 Nhị Hà


Công ty TNHH Xây Dựng Quốc Nguyên
ĐC: 78 Phù Đổng - Nha Trang - Khánh Hòa ĐT: 090 551 7379
Email: duongquocnguyen261@gmail.com